Inverteix

Permet invertir l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Des del menú contextual:

Choose Rotate or Flip

Des de les barres d'eines:

Icona Gira o inverteix

Gira o inverteix


Flip Vertically

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Ens cal la vostra ajuda!