Mapes de bits

Seleccioneu el mapa de bits que vulgueu utilitzar com a patró d'emplenament, o bé creeu un patró de píxels. També podeu importar mapes de bits i desar o carregar llistes de mapes de bits.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Area - Bitmaps tab.


Editor de patrons

Utilitzeu aquest editor per a crear patrons de mapes de bits bicolors simples de 8x8 píxels.

Graella

Per habilitar aquest editor, seleccioneu el mapa de bits En blanc a la llista de mapes de bits.

Importa

Cerqueu el mapa de bits que vulgueu importar i feu clic a Obre. El mapa de bits s'afegirà al final de la llista de mapes de bits disponibles.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Ens cal la vostra ajuda!