Estils de fletxa

Editeu o creeu estils de fletxa.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format Línia Estils de fletxa.


Organitza els estils de fletxa

Permet organitzar la llista d'estils de fletxa actual.

Títol

Mostra el nom de l'estil de fletxa seleccionat.

Estil de la fletxa

Seleccioneu un símbol d'estil de fletxa predefinit del quadre de llista.

Afegeix

Per definir un estil de fletxa personalitzat, seleccioneu un objecte de dibuix al document i, tot seguit, feu clic aquí.

Modifica

Canvia el nom de l'estil de fletxa seleccionat.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Carrega els estils de fletxa

Importa una llista d'estils de fletxa.

Desa els estils de fletxa

Desa la llista d'estils de fletxa actual perquè la pugueu carregar més endavant.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Ens cal la vostra ajuda!