Interlineat simple

Aplica un interlineat simple al paràgraf actual. Aquest és el valor per defecte.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual i trieu Interlineat ▸ Simple.


Icona

Interlineat: 1

Ens cal la vostra ajuda!