Interlineat simple

Aplica un interlineat simple al paràgraf actual. Aquest és el valor per defecte.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Spacing - Line Spacing: 1.


Icon Line spacing: 1

Interlineat: 1

Ens cal la vostra ajuda!