Interlineat

Specify the amount of space to leave between lines of text in a paragraph.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Spacing.


Interlineat simple

Aplica un interlineat simple al parĂ graf actual. Aquest Ă©s el valor per defecte.

1,5 lĂ­nies

Defineix l'interlineat del parĂ graf actual en una lĂ­nia i mitja.

Doble (lĂ­nia)

Defineix un interlineat doble per al parĂ graf actual.

Ens cal la vostra ajuda!