Superíndex

Redueix la mida de tipus de lletra del text seleccionat i col·loca el text per sobre de la línia de base.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual i trieu Estil ▸ Superíndex.


Icona

Superíndex

Ens cal la vostra ajuda!