Ombres

Afegeix una ombra al text seleccionat o, si el cursor es troba en una paraula, l'afegeix a tota la paraula.

Per a accedir a aquesta ordre...

Open context menu - choose Style - Shadow.


Ens cal la vostra ajuda!