Ratllat

Afegeix una línia al text seleccionat o, si el cursor es troba en una paraula, l'afegeix a tota la paraula.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual i trieu Estil ▸ Ratllat.


Ens cal la vostra ajuda!