Estil

Aquesta ordre permet aplicar ràpidament estils de tipus de lletra al text seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Open context menu - choose Style.


Si col·loqueu el cursor en una paraula i no seleccioneu res, s'aplica l'estil de tipus de lletra a tota la paraula. Si el cursor no es troba en una paraula i no heu seleccionat cap text, s'aplica l'estil de tipus de lletra al text que introduïu.

Negreta

Posa el text seleccionat en negreta. Si el cursor es troba en una paraula, es posa tota la paraula en negreta. Si la selecció o la paraula ja està en negreta, s'elimina la formatació.

Cursiva

Posa el text seleccionat en cursiva. Si el cursor es troba en una paraula, es posa en cursiva tota la paraula. Si la selecció o la paraula ja està en cursiva, s'elimina la formatació.

Subratllat

Underlines or removes underlining from the selected text.

Ratllat

Afegeix una línia al text seleccionat o, si el cursor es troba en una paraula, l'afegeix a tota la paraula.

Ombres

Afegeix una ombra al text seleccionat o, si el cursor es troba en una paraula, l'afegeix a tota la paraula.

Superíndex

Redueix la mida de tipus de lletra del text seleccionat i col·loca el text per sobre de la línia de base.

Subíndex

Redueix la mida de tipus de lletra del text seleccionat i col·loca el text per sota de la línia de base.

Ens cal la vostra ajuda!