Amunt

Alinea els continguts de la cel·la a la vora superior de la cel·la.

Per a accedir a aquesta ordre...

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Cel·la - Amunt


Ens cal la vostra ajuda!