Mida

Defineix la mida de tipus de lletra per al text seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Open context menu - choose Size.


Ens cal la vostra ajuda!