Mida

Defineix la mida de tipus de lletra per al text seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual i trieu Mida.


Ens cal la vostra ajuda!