Centrada

Centra els paràgrafs seleccionats a la pàgina.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Align - Centered (drawing functions).

Open context menu - choose Align - Center.

Icona


Ens cal la vostra ajuda!