Centrada

Centra els paràgrafs seleccionats a la pàgina.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Align Text - Centered.

Open context menu - choose Align - Center.

Icon Centered


Ens cal la vostra ajuda!