Align Objects

Alinea els objectes seleccionats en relació amb els altres.

note

Si un dels objectes seleccionats està ancorat com a caràcter, algunes de les opcions d'alineació no funcionen.


Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Format - Align Text.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose

Des de la barra lateral:

Select Properties - deck.


note

No tots els tipus d'objectes es poden seleccionar junts. No tots els mòduls (Writer, Calc, Impress, Draw) admeten tots els tipus d'alineació.


Alinea a l'esquerra

Alinea la vora esquerra dels objectes seleccionats. Si només heu seleccionat un objecte al Draw o a l'Impress, se n'alinea la vora esquerra amb el marge esquerre de la pàgina.

Centra horitzontalment

Centra horitzontalment els objectes seleccionats. Al Draw o a l'Impress, si seleccioneu un sol objecte, s'alinea el centre de l'objecte amb el centre horitzontal de la pàgina.

Alinea a la dreta

Alinea la vora dreta dels objectes seleccionats. Si només heu seleccionat un objecte al Draw o a l'Impress, se n'alinea la vora dreta amb el marge dret de la pàgina.

Alinea a la part superior

Alinea verticalment la vora superior dels objectes seleccionats. Si només heu seleccionat un objecte al Draw o a l'Impress, se n'alinea la vora superior amb el marge superior de la pàgina.

Alinea al centre vertical

Centra verticalment els objectes seleccionats. Al Draw o a l'Impress, si seleccioneu un sol objecte, se n'alinea el centre amb el centre vertical de la pàgina.

Alinea a la part inferior

Alinea verticalment la vora inferior dels objectes seleccionats. Si només heu seleccionat un objecte al Draw o a l'Impress, se n'alinea la vora inferior amb el marge inferior de la pàgina.

Ens cal la vostra ajuda!