Canvia la caixa

Canvia les majúscules i minúscules dels caràcters de la selecció. Si el cursor es troba dins d'una paraula i no hi ha text seleccionat, el canvi s'aplica a tota la paraula.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Text or Format - Text - Change Case.


Majúscules a l'inici de frase

Converteix en majúscula la primera lletra dels caràcters occidentals seleccionats.

minúscules

Posa en minúscules els caràcters occidentals seleccionats.

MAJÚSCULES

Posa en majúscules els caràcters occidentals seleccionats.

Cada Paraula Comença En Majúscules

Posa en majúscules el primer caràcter de cada paraula dels caràcters occidentals seleccionats.

iNVERTEIX lES mAJÚSCULES i mINÚSCULES

Inverteix les majúscules i minúscules de tots els caràcters occidentals seleccionats.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Mitja amplada

Transforma els caràcters asiàtics seleccionats en caràcters de mitja amplada.

Amplada completa

Transforma els caràcters asiàtics seleccionats en caràcters d'amplada completa.

Hiragana

Transforma els caràcters asiàtics seleccionats en caràcters hiragana.

Katakana

Transforma els caràcters asiàtics seleccionats en caràcters katakana.

Ens cal la vostra ajuda!