Organitzador

Definiu les opcions de l'estil seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Organizer tab.


Nom

Mostra el nom de l'estil seleccionat. Si creeu o modifiqueu un estil personalitzat, introduïu el nom que voleu assignar-li. No podeu canviar el nom d'un estil predefinit.

Inherit from

Select an existing style (or - None -) to provide its definitions to the current style. Use the other tabs to modify the inherited style.

Edit Style

Edit the properties of the parent style.

Categoria

Mostra la categoria de l'estil actual. Si creeu o modifiqueu un estil nou, seleccioneu "Estil personalitzat" a la llista.

note

No podeu canviar la categoria d'un estil predefinit.


Conté

Descriu la formatació rellevant que s'utilitza a l'estil actual.

Restableix

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!