Sagnats i espaiat

Defineix les opcions de sagnat i d'espaiat per al paràgraf.

note

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General , and then select a new measurement unit in the Settings area.


Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Paragraph - Indents & Spacing tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose New/Edit Style - Indents & Spacing tab.


Sagnat

Introduïu la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre els marges esquerre i dret de la pàgina i el paràgraf.

Des de l'esquerra

Introduïu el valor per al sagnat del paràgraf en relació amb el marge de la pàgina. Si voleu que el paràgraf s'ampliï fins al marge, introduïu un nombre negatiu. En les llengües que s'escriuen d'esquerra a dreta, s'aplica el sagnat a la vora esquerra en relació amb el marge esquerre. En les llengües que s'escriuen de dreta a esquerra, s'aplica el sagnat a la vora dreta del paràgraf en relació amb el marge dret.

Des de la dreta

Introduïu el valor per al sagnat d'un paràgraf en relació amb el marge. Si voleu que el paràgraf s'ampliï fins al marge, introduïu un nombre negatiu. En les llengües que s'escriuen d'esquerra a dreta, s'aplica un sagnat a la vora dreta d'un paràgraf en relació amb el marge dret. En les llengües que s'escriuen de dreta a esquerra, s'aplica el sagnat a la vora esquerra d'un paràgraf en relació amb el marge esquerre.

Primera línia

Aplica el sagnat (amb el valor que indiqueu) a la primera línia d'un paràgraf. Per a crear un sagnat negatiu, introduïu un valor positiu a «Des de l'esquerra» i un valor negatiu a «Primera línia». Per a aplicar el sagnat a la primera línia d'un paràgraf que utilitza una numeració o pics, trieu «Format ▸ Pics i numeració ▸ Posició».

Automàtic

Sagna automàticament un paràgraf d'acord amb la mida del tipus de lletra i l'interlineat. S'ignora el paràmetre al quadre Primera línia.

Espaiat

Indiqueu la quantitat d'espai que voleu deixar entre els paràgrafs seleccionats.

Sobre el paràgraf

Introduïu l'espai que voleu deixar a sobre dels paràgrafs seleccionats.

Sota el paràgraf

Introduïu l'espai que voleu deixar a sota dels paràgrafs seleccionats.

Do not add space between paragraphs of the same style

Fa que no s'apliqui cap espaiat especificat abans o després d'aquest paràgraf quan els paràgrafs anterior i següent són del mateix estil de paràgraf.

Interlineat

Indiqueu l'espai que voleu deixar entre les línies de text d'un paràgraf.

Senzill

Aplica un interlineat simple al paràgraf actual. Aquest és el valor per defecte.

Icona Interlineat 1

Interlineat 1

1,15 línies

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

1,5 línies

Defineix l'interlineat a una línia i mitja.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

Doble

Defineix un interlineat a dues línies.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Proporcional

Seleccioneu aquesta opció i, tot seguit, introduïu un percentatge a l'àrea; 100% correspon a un interlineat simple.

Mínim

Defineix l'interlineat mínim al valor que introduïu en el quadre.

tip

Si utilitzeu diverses mides de tipus de lletra en un paràgraf, l'interlineat s'adapta automàticament a la mida del tipus de lletra més gran. Si preferiu tenir un interlineat idèntic per a totes les línies, indiqueu un valor a Mínim que correspongui a la mida de tipus de lletra més gran.


Interlineat

Defineix l'alçada de l'espai vertical inserit entre dues línies.

Fixed

Sets the line spacing to exactly match the value that you enter in the box. This can result in cropped characters.

de

Introduïu el valor que voleu utilitzar per a l'interlineat.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Reinicialitza

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!