Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Format - Character.

Des de les barres d'eines:

Icon Character

Caràcter


Indiqueu la formatació i el tipus de lletra que voleu aplicar.

Reinicialitza

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!