Fonts de dades

Enumera les bases de dades que estan registrades al LibreOffice i permet gestionar-ne el contingut.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de les barres d'eines:

Icon Data Sources

Fonts de dades

Amb el teclat:

+ Shift + F4


Visió general de les bases de dades

note

L'ordre Fonts de dades només està disponible quan hi ha un document de text o un full de càlcul obert.


Podeu inserir camps d'una base de dades al fitxer o crear formularis per accedir a la base de dades.

Ens cal la vostra ajuda!