Request

Escaneja una imatge i insereix el resultat al document. El diàleg d'escaneig el proporciona el fabricant de l'escàner. Per a obtenir informació sobre aquest diàleg, consulteu la documentació subministrada amb l'escàner.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Insert - Media - Scan - Request.


Ens cal la vostra ajuda!