Escàner

Insereix una imatge escanejada al document.

To insert a scanned image, the driver for your scanner must be installed.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Insert - Media - Scan.


Select Source

Permet seleccionar l'escàner que voleu utilitzar.

Sol·licita

Escaneja una imatge i insereix el resultat al document. El diàleg d'escaneig el proporciona el fabricant de l'escàner.

Ens cal la vostra ajuda!