Gestiona els canvis

Accept or reject recorded changes.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Gestiona.


Llista

Accepteu o rebutgeu canvis individuals.

Filtre

Definiu els criteris per a filtrar la llista de canvis a la pestanya Llista.

Ens cal la vostra ajuda!