Show Track Changes

Mostra o amaga els canvis enregistrats

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Mostra.

A la barra d'eines Seguiment de canvis, feu clic a

Icon Show track changes

Show track changes


You can change the display properties of the markup elements by choosing in the Options dialog box.

Quan poseu la busca del ratolí sobre una indicació de canvi al document, un consell mostra l'autor, la data i l'hora del canvi.

Ens cal la vostra ajuda!