Seguiment de canvis

Enumera les ordres disponibles per fer el seguiment de canvis al fitxer.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Seguiment de canvis.


Enregistra els canvis

Enregistra els canvis que es fan al document actual per autor i per data.

Protegeix els canvis

Prevents a user from deactivating the record changes feature, or from accepting or rejecting changes unless the user enters a password.

Show

Mostra o amaga els canvis enregistrats

Gestiona

Accept or reject recorded changes.

Comentari

Introduïu un comentari per al canvi enregistrat.

Ens cal la vostra ajuda!