Editor del mapa d'imatge

permet adjuntar URL a àrees específiques anomenades punts d'accés en un gràfic o en un grup de gràfics. Un mapa d'imatge és un grup d'un o més punts d'accés.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines - Mapa d'imatge.


Addició de zones sensibles a imatges

You can draw three types of hotspots: rectangles, ellipses, and polygons. When you click a hotspot, the URL is opened in the browser window or frame that you specify. You can also specify the text that appears when your mouse rests on the hotspot.

Aplica

Aplica els canvis que heu fet al mapa d'imatge.

Icon Apply

Aplica

Obre

Carrega un mapa d'imatge existent en el format de fitxer MAP-CERN MAP-NCSA o SIP StarView ImageMap.

Icon Open

Obre

Desa

Desa el mapa d'imatge en el format de fitxer MAP-CERN MAP-NCSA o SIP StarView ImageMap.

Icon Save

Desa

Selecciona

Selecciona una zona sensible del mapa d'imatge perquè pugueu editar-la.

Icon Select

Selecciona

Rectangle

Draws a rectangular hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icona Rectangle

Rectangle

El·lipse

Draws an elliptical hotspot where you drag in the graphic. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Ellipse

El·lipse

Polígon

Draws a polygonal hotspot in the graphic. Click this icon, drag in the graphic, and then click to define one side of the polygon. Move to where you want to place the end of the next side, and then click. Repeat until you have drawn all of the sides of the polygon. When you are finished, double-click to close the polygon. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Polygon

Polígon

Polígon de forma lliure

Draws a hotspot that is based on a freeform polygon. Click this icon and move to where you want to draw the hotspot. Drag a freeform line and release to close the shape. After, you can enter the Address and the Text Alternative for the hotspot, and then select the Frame where you want the URL to open.

Icon Freeform Polygon

Polígon de forma lliure

Edita els punts

Permet editar els punts d'ancoratge de la zona sensible seleccionada per modificar-ne la forma.

Icon Edit points

Edita els punts

Mou els punts

Permet desplaçar els punts d'ancoratge de la zona sensible seleccionada.

Icon Move Points

Mou els punts

Insereix punts

Afegeix un punt d'ancoratge allà on feu clic al contorn de la zona sensible.

Icon Insert Points

Insereix punts

Suprimeix els punts

Suprimeix el punt d'ancoratge seleccionat.

Icon Delete Points

Suprimeix els punts

Actiu

Habilita o inhabilita l'enllaç de la zona sensible seleccionada. Les zones sensibles inhabilitades són transparents.

Icona activa

Macro

Permet assignar una macro que s'executa quan feu clic a la zona sensible seleccionada en un navegador.

Icona Macro

Macro

Propietats

Permet definir les propietats de la zona sensible seleccionada.

Icon Properties

Propietats

Adreça:

Introduïu l'URL del fitxer que voleu obrir quan feu clic al punt d'accés seleccionat. Si voleu saltar a una àncora dins del document l'adreça hauria de ser de la forma «fitxer///C/Documents/documentname#anchorname».

Text Alternative

Introduïu el text que voleu mostrar quan el ratolí es posa en el punt d'accés en un navegador. Si no introduïu cap text es mostrarà l'adreça .

Marc:

Introduïu el nom del marc de destinació on s'ha d'obrir l'URL o bé seleccioneu un marc estàndard de la llista.

Llista de tipus de marc

Vista del gràfic

Mostra el mapa d'imatge perquè pugueu fer clic a les zones sensibles i editar-les.

Ens cal la vostra ajuda!