Propietats del marc flotant

Modifica les propietats del marc flotant seleccionat. Els marcs flotants funcionen millor quan contenen un document HTML i quan s'insereixen en un altre document HTML.

Per a accedir a aquesta ordre...

Select a frame, then choose Edit - OLE Object - Properties.

Open context menu of selected frame, choose Properties.


Nom

Introduïu un nom per al marc flotant. El nom no pot contenir espais caràcters especials o començar amb un guió baix (_).

Continguts

Introduïu el camí i el nom del fitxer que voleu visualitzar en el marc flotant. També podeu fer clic al botó Navegueu per i localitzar el fitxer que voleu visualitzar. per exemple podeu introduir

Navega

Localitzeu el fitxer que voleu visualitzar en el marc flotant seleccionat i feu clic a Obre.

Barra de desplaçament

Afegiu una barra de desplaçament al marc flotant seleccionat o suprimiu-la.

Activada

Mostra la barra de desplaçament del marc flotant.

Desactivat

Amaga la barra de desplaçament del marc flotant.

Automàtic

Mark this option if the currently active floating frame can have a scrollbar when needed.

Vora

Mostra la vora del marc flotant o l'amaga.

Activada

Mostra la vora del marc flotant.

Desactivat

Amaga la vora del marc flotant.

Separació

Defineix la quantitat d'espai que s'ha de deixar entre la vora del marc flotant i el seu contingut, sempre que els dos documents situats a l'interior i a l'exterior del marc siguin documents HTML.

Amplada

Enter the amount of horizontal space that you want to leave between the right and the left edges of the floating frame and the contents of the frame. Both documents inside and outside the floating frame must be HTML documents.

Per defecte

Applies the default horizontal spacing.

Alçada

Introduïu la quantitat d'espai vertical que voleu deixar entre les vores superior i inferior del marc flotant i el contingut del marc. Tots dos documents dins i fora del marc flotant han de ser documents HTML.

Per defecte

Aplica l'espaiat vertical per defecte.

Ens cal la vostra ajuda!