Edita

Permet editar un objecte seleccionat al fitxer; cal que hàgiu inserit l'objecte mitjançant l'ordre Insereix ▸ Objecte.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Objecte ▸ Edita també en el menú contextual de l'objecte seleccionat.


Ens cal la vostra ajuda!