Atributs

Trieu els atributs de text que voleu cercar. Per exemple, si cerqueu l'atribut Tipus de lletra, l'aplicació detecta totes les repeticions del text que no utilitzen el tipus de lletra per defecte. Es troba tot el text que conté atributs de caràcters directament codificats i tot el text en què els estils modifiquen els atributs de caràcter.

Cerca d'atributs

Opcions

Seleccioneu els atributs que voleu cercar.

Alineació

Cerca l'atribut Alineació (a l'esquerra, a la dreta, centrada, justificada).

Alineació vertical del text

Finds the Vertical text alignment attribute.

Color del tipus de lletra

Cerca qualsevol repetició en la qual s'hagi modificat el color del tipus de lletra per defecte.

Conforme al registre

Cerca l'atribut Conforme al registre.

Divideix el paràgraf

Cerca l'atribut No divideixis el paràgraf.

Efectes

Cerca els caràcters que utilitzen els atributs Majúscules, Minúscules, Versaletes i Títol.

Escala

Finds the Scale attribute.

Espaiat

Cerca l'atribut Espaiat (superior, inferior).

Esquema

Cerca l'atribut Contorn.

Estil de la pàgina

Cerca l'atribut Salt amb estil de pàgina.

Fons del caràcter

Cerca caràcters que utilitzen l'atribut Fons.

Gir

Cerca l'atribut Gir.

Interlineat

Cerca l'atribut Interlineat (simple, 1,5 línies, doble, proporcional, mínim).

Interlletratge

Cerca els atributs Espaiat (estàndard, ampliat, condensat) i l'interlletratge parell.

Llengua

Cerca l'atribut Llengua (per a l'ortografia).

Línies vídues

Cerca l'atribut Control de línies vídues.

Línies òrfenes

Finds the Orphan Control attribute.

Mantén els paràgrafs junts

Cerca l'atribut Mantén els paràgrafs junts.

Mida de la lletra

Cerca l'atribut Mida de la lletra/Alçada de la lletra.

Ombrejat

Cerca l'atribut Ombrejat.

Paraules individuals

Finds individual words that use the Underlined or the Strikethrough attribute.

Parpelleig

Cerca els caràcters que utilitzen l'atribut Parpelleig.

Partició de mots

Cerca l'atribut Partició de mots.

Pes de la lletra

Cerca l'atribut Negreta o Negreta cursiva.

Posició

Cerca els caràcters que utilitzen els atributs Normal, Superíndex o Subíndex.

Posició de la lletra

Cerca l'atribut Cursiva o Negreta cursiva.

Ratllat

Cerca caràcters que utilitzen l'atribut Ratllat (simple o doble).

Relleu

Finds the Relief attribute.

Sagnat

Cerca l'atribut Sagnat (davant del text, després del text, primera línia).

Subratllat

Cerca els caràcters que utilitzen l'atribut Subratllat (simple, doble o puntejat).

Tabuladors

Cerca els paràgrafs que utilitzen un conjunt de tabuladors addicional.

Tipus de lletra

Cerca qualsevol repetició en què s'hagi modificat el tipus de lletra per defecte.

Ens cal la vostra ajuda!