Cerca per similitud

Cerqueu termes semblants al text que heu introduït a Cerca. Activeu aquesta casella i, tot seguit, feu clic al botó Similituds per a definir les opcions de similitud.

Per exemple, una cerca per similitud pot trobar mots que difereixen del text a Cerca per dos caràcters.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Edit - Find & Replace - Similarity search check box, then click the Similarities button.

On the Table Data bar, click Find icon, then Similarity search check box,
then click the Similarities button (database table view).

On the Form Design bar, click Record Search icon, then Similarity search check box,
then click the Similarities button (form view).


Similituds

Definiu les opcions de la cerca per similitud.

Paràmetres

Definiu els criteris que han de determinar si una paraula és semblant al terme de cerca.

Intercanvia els caràcters

Introduïu el nombre de caràcters que es poden substituir al terme de cerca. Per exemple, si indiqueu dos caràcters substituïbles, «cella» i «malla» es consideren termes semblants.

Afegeix caràcters

Introduïu el nombre màxim de caràcters addicionals que pot contenir el terme de cerca.

Suprimeix caràcters

Introduïu el nombre de caràcters de menys que pot contenir el terme de cerca.

Combina

Cerca un terme que coincideixi amb qualsevol combinació de configuració de cerca per similitud.

Ens cal la vostra ajuda!