Repeteix

Repeteix l'última ordre. Aquesta ordre està disponible al Writer i al Calc.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Edit - Repeat.

Des de les barres d'eines:

Icon Repeat

Repeat

Amb el teclat:

+ Shift + Y


Ens cal la vostra ajuda!