Desfés

Reverteix l'última ordre o entrada que heu introduït. Per a seleccionar l'ordre que voleu revertir, feu clic a la fletxa situada al costat de la icona Desfés a la barra Estàndard.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Desfés.

+Z

A la barra Estàndard o Dades de la taula, feu clic a

Icona

Desfés


Icona de consell

Per a modificar el nombre d'ordres que podeu desfer, obriu la Configuració avançada i definiu un valor nou a la propietat «/org.openoffice.Office.Common/Undo Steps».


Icona de nota

Algunes ordres, com ara l'edició d'estils, no es poden desfer.


Icona de consell

Podeu cancel·lar l'ordre Desfés si trieu Edita ▸ Refés.


Quant a l'ordre Desfés a les taules de bases de dades

Quan utilitzeu taules de bases de dades, només podeu desfer l'última ordre.

Icona d'avís

Si modifiqueu el contingut d'un registre en una taula de base de dades que no s'ha desat, podeu esborrar el registre amb l'ordre Desfés.


Quant a l'ordre Desfés a les presentacions

La llista Desfés es neteja quan apliqueu una disposició de pàgina nova a una diapositiva.

Ens cal la vostra ajuda!