Edita la plantilla

Obre un diàleg on podeu seleccionar una plantilla per a editar-la.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose File - Templates - Edit Template.


Ens cal la vostra ajuda!