Opcions

Defineix més opcions per a les etiquetes o targetes de visita, inclosos els paràmetres de la sincronització del text i de la impressora.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Nou ▸ Etiquetes ▸ Opcions

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Nou ▸ Targetes de visita ▸ Opcions


Tota la pàgina

Crea tota una pàgina d'etiquetes o de targetes de visita.

Etiqueta única

Imprimeix una sola etiqueta o targeta de visita en una pàgina.

Columna

Enter the column in which you want to place your single label or business card.

Fila

Enter the row in which you want to place your single label or business card.

Sincronitza els continguts

Permet editar una sola etiqueta o targeta de visita i actualitza el contingut de les altres etiquetes o targetes de visita de la pàgina quan feu clic al botó Sincronitza les etiquetes.

Sincronitza les etiquetes

El botó Sincronitza les etiquetes només apareix al document si heu seleccionat l'opció Sincronitza els continguts a la pestanya Opcions quan heu creat les etiquetes o les targetes de visita.

Copia el contingut de l'etiqueta o de la targeta de visita situades a la part superior esquerra a les altres etiquetes o targetes de visita de la pàgina.

Impressora

Mostra el nom de la impressora seleccionada.

Configuració

Obre el diàleg Paràmetres de la impressora.

Ens cal la vostra ajuda!