Etiquetes

Indiqueu el text de l'etiqueta i trieu el format de paper que vulgueu.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya File ▸ Nou ▸ Etiquetes ▸ Etiquetes.


Inscripció

Introduïu o inseriu el text que voleu que aparegui a les etiquetes.

Text de l'etiqueta

Introduïu el text que ha d'aparèixer a l'etiqueta. També podeu inserir un camp de base de dades.

Adreça

Crea una etiqueta amb l'adreça del remitent. Se sobreescriu el text que ja hi ha en el quadre Text de l'etiqueta.

Icona de nota

Per a modificar l'adreça del remitent, seleccioneu LibreOffice i, tot seguit, feu clic a la pestanya Dades de l'usuari.


Base de dades

Seleccioneu la base de dades que s'ha d'utilitzar com a font de dades per a l'etiqueta.

Taula

Seleccioneu la taula de base de dades que conté els camps que voleu utilitzar a l'etiqueta.

Camp de la base de dades

Seleccioneu el camp de base de dades que vulgueu i feu clic a la fletxa situada a l'esquerra del quadre per a inserir el camp en el quadre Text de l'etiqueta.

El nom del camp de base de dades es troba entre claudàtors en el quadre Text de l'etiqueta. Si voleu, podeu separar els camps de base de dades amb espais. Per a inserir un camp en una línia nova, premeu Retorn.

Format

Podeu seleccionar una mida predefinida per a l'etiqueta o una mida que definiu a la pestanya Format.

Continu

Imprimeix les etiquetes en paper continu.

Full

Imprimeix les etiquetes en fulls individuals.

Marca

Seleccioneu la marca de paper que s'ha d'utilitzar. Cada marca té els seus formats de mida.

Tipus

Seleccioneu el format que s'ha d'utilitzar. Els formats disponibles depenen de la marca que trieu a la llista Marca. Si voleu utilitzar un format d'etiqueta personalitzat, seleccioneu [Usuari] i tot seguit feu clic a la pestanya Format per definir el format.

Informació

The paper type, the dimensions of the label and the labels grid are displayed at the bottom of the Format area.

Ens cal la vostra ajuda!