Menú Edita

Trieu Edita ▸ Desfés.

+Z

A la barra Estàndard o Dades de la taula, feu clic a

Icona

Desfés

Trieu Edita ▸ Refés

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Refés

Choose Edit - Repeat.

Choose Edit - Cut.

+X

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Retalla

Trieu Edita ▸ Copia.

+C

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Copia

Trieu Edita ▸ Enganxa.

+V

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Enganxa

Choose Edit - Paste Special - Paste Special.

+ Shift + V.

Choose Edit - Paste Special - Paste Unformatted Text.

Right-click to open the context menu and choose Paste Special - Unformatted Text.

+ Alt + Shift + V.

Choose Edit - Paste Special - Paste Nested Table.

Right-click on the target table cell to open the context menu and choose Paste Special - Nested Table.

Choose Edit - Paste Special - Paste as Rows above.

Right-click on the target table cell to open the context menu and choose Paste Special - Rows Above.

Choose Edit - Paste Special - Paste as Columns Before.

Right-click on the target table cell to open the context menu and choose Paste Special - Columns Before.

Trieu Edita ▸ Selecciona-ho tot.

+A

Icona

Selecciona-ho tot

Trieu Edita ▸ Seguiment de canvis.

Trieu Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Enregistra.

Trieu Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Mostra.

Trieu Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Gestiona.

Trieu la pestanya Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Gestiona ▸ Llista.

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes. The AutoCorrect dialog appears.
Click the Edit Changes button and navigate to the List tab.

Choose Edit - Track Changes - Manage - Filter tab.

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

Choose Edit - Track Changes - Compare Document.

Choose Edit - Track Changes - Comment.

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab.
Click an entry in the list and open the context menu.
Choose Edit Comment.

Choose Edit - Find.

+F

Choose Edit - Find & Replace.

+H

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Cerca i reemplaça

Trieu Edita ▸ Cerca i reemplaça ▸ Atributs.

Trieu el botó Edita ▸ Cerca i reemplaça ▸ Format.

Choose Edit - Find & Replace - Similarity search check box, then click the Similarities button.

On the Table Data bar, click Find icon, then Similarity search check box,
then click the Similarities button (database table view).

On the Form Design bar, click Record Search icon, then Similarity search check box,
then click the Similarities button (form view).

Trieu Visualitza ▸ Navegador.

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona

Navegador activat/desactivat

Choose Tools - Bibliography Database.

Choose Edit - Links.

Choose Edit - Links to External Files - Modify... (DDE links only).

Select a frame, then choose Edit - Object - Properties.

Open context menu of selected frame, choose Properties.

Choose Edit - ImageMap in Writer and Calc or Tools - ImageMap in Impress and Draw.

Choose Edit - ImageMap in Writer and Calc or Tools - ImageMap in Impress and Draw,
then select a section of the ImageMap and click Properties - Description.

Choose Edit - Object.

Choose Edit - Object - Edit, also in the context menu of selected object.

Choose Edit - Object - Open.

Ens cal la vostra ajuda!