Menú Format

Obriu la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona Més controls, feu clic a la icona Control de taula i arrossegueu el ratolí per a generar el camp.

Obriu la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona Més controls, feu clic a la icona Control de taula i arrossegueu el ratolí per a generar el camp. No es permet una connexió a una base de dades en el formulari actual.

Obriu la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona Més controls, feu clic a la icona Control de taula i arrossegueu el ratolí per a generar el camp. Hi ha d'haver una connexió a una base de dades.

Obre els controls de formulari barra d'eines feu clic a Quadre combinat o icona Quadre de llista i arrossegueu el ratolí per generar un camp. La connexió a la base de dades ha d'existir en el formulari.

Obre els controls de formulari del feu clic al Quadre combinat o a la icona del Quadre de llista i arrossegueu el ratolí per generar un camp. La connexió a la base de dades ha d'existir al formulari Auxiliar - Pàgina 1.

Obre els controls de formulari barra d'eines feu clic Quadre combinat o Quadre de llista icona i arrossegueu el ratolí per generar un camp. La connexió a la base de dades ha d'existir en el formulari Auxiliar - Pàgina 2.

Obre els controls de formulari barra d'eines feu clic a la icona Quadre de llista i arrossegueu el ratolí per generar un camp. La connexió a la base de dades ha d'existir en el formulari Assistent - Pàgina 3.

Obre Formulari Controls barra d'eines feu clic Quadre combinat icona i arrossegueu el ratolí per generar camp. La connexió a la base de dades ha d'existir en el formulari Auxiliar - Pàgina 3.

Obriu la barra Quadre d'eines a l'editor de diàlegs del Basic i feu clic a

Icon Properties

Propietats

Des de la barra de menús:

Choose Form - Form Properties.

Des del menú contextual:

Choose Form Properties.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Form - Form Properties.

Choose Tools - Form Properties.

Des de les barres d'eines:

Icon Form Properties

Form Properties

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.

Des de la barra de menús:

Choose Form - Control Properties.

Des del menú contextual:

Choose Control Properties.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Form - Control Properties.

Choose Tools - Control Properties.

Des de les barres d'eines:

Icon Control

Control Properties

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Obriu la barra d'eines Disseny de formularifeu clic a la icona Control - pestanya General.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Control Properties icon - Events tab.

Des de la barra de menús:

Choose Form - Activation Order.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Form - Activation Order.

Choose Tools - Activation Order.

Des de les barres d'eines:

Icon Activation Order

Ordre d'activació

On Form Design bar, click

Icon Add Field

Afegeix un camp

Des de la barra de menús:

Choose Form - Form Navigator.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Form - Form Navigator.

Choose Tools - Form Navigator.

Des de les barres d'eines:

Icon Form Navigator

Navegador de formularis

Des de la barra de menús:

Choose Form - Design Mode.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Form - Toggle Design Mode.

Choose Tools - Toggle Design Mode.

Des de les barres d'eines:

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Des de la barra de menús:

Choose Form - Open in Design Mode.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Form - Open in Design Mode.

Choose Tools - Open in Design Mode.

Des de les barres d'eines:

Icon Open in Design Mode

Obre en mode de disseny

Des de la barra de menús:

Choose Form - Control Wizards.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Form - Form Control Wizards.

Choose Tools - Form Control Wizards.

Des de les barres d'eines:

Icon Wizard

Auxiliars activats/desactivats

Des de la barra de menús:

Des del menú contextual:

Choose Arrange.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

Des de les barres d'eines:

Icon Arrange

Organitza

Des de la barra de menús:

Des del menú contextual:

Choose Arrange - Bring to Front.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Image - Bring to Front.

Choose Object - Bring to Front

Des de les barres d'eines:

Icon Bring to Front

Porta al davant

Des de les barres d'eines:

Icon Bring Forward

Envia cap endavant

Des de les barres d'eines:

Icon Send Backward

Envia cap enrere

Des de la barra de menús:

Des del menú contextual:

Choose Arrange - Send to Back.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Image - Send to Back.

Choose Object - Send to Back

Des de les barres d'eines:

Icon Send to Back

Envia al fons

Des de la barra de menús:

Choose Format - Arrange - To Foreground.

Des de les barres d'eines:

Icon To Foreground

Al fons

Des de la barra de menús:

Choose Format - Arrange - To Background.

Des de les barres d'eines:

Icon To Background

Al fons

Des de la barra de menús:

Choose Format - Align Text.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose

Des de la barra lateral:

Select Properties - deck.

Choose Format - Align - Left (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Left (selected objects) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Left (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icona Esquerra

Esquerra

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

Centrada

Choose Format - Align - Right.

Choose Shape - Align - Right (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icona Dreta

Dreta

Des de la barra de menús:

Choose Format - Align Text - Top.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose

Des de la barra lateral:

Select Properties - deck.

Des de les barres d'eines:

Icon Top

Superior

Des de la barra de menús:

Choose Format - Align Text - Centered.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose

Des de la barra lateral:

Select Properties - deck.

Des de les barres d'eines:

Icon Centered

Centrada

Des de la barra de menús:

Choose Format - Align Text - Bottom.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose

Des de la barra lateral:

Select Properties - deck.

Des de les barres d'eines:

Icon Bottom

Inferior

Des de la barra de menús:

Choose Format - Anchor.

Des del menú contextual:

Feu clic dret a l'objecte seleccionat i trieu Ancoratge.

Des de les barres d'eines:

Icon Anchor

Àncora

Des de la barra de menús:

Choose Format - Anchor - To Page.

Des del menú contextual:

Choose Anchor - To Page.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Image - Anchor menu - To Page.

Des de la barra de menús:

Choose Format - Anchor - To Paragraph.

Des del menú contextual:

Choose Anchor - To Paragraph.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Image - Anchor menu - To Paragraph.

Des de la barra de menús:

Choose Format - Anchor - To Character.

Des del menú contextual:

Choose Anchor - To Character.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Image - Anchor menu - To Character.

Des de la barra de menús:

Choose Format - Anchor - As Character.

Des del menú contextual:

Choose Anchor - As Character.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Image - Anchor menu - As Character.

Des de la barra de menús:

Choose Format - Anchor - To Frame.

Des del menú contextual:

Choose Anchor - To Frame.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Image - Anchor menu - To Frame.

Des de la barra de menús:

Choose Format - Anchor - To Cell.

Des del menú contextual:

Choose Anchor - To Cell.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Image - Anchor menu - To Cell.

Des de la barra de menús:

Choose Format - Anchor - To Cell (resize with cell).

Des del menú contextual:

Choose Anchor - To Cell (resize with cell).

Choose Fit to Cell Size.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Image - Anchor menu - To Cell (resize with cell).

Des de la barra de menús:

Choose Forms - Content Controls.

Des de la barra de menús:

Choose Form.

Ens cal la vostra ajuda!