Menú Format

Obriu la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona Més controls, feu clic a la icona Control de taula i arrossegueu el ratolí per a generar el camp.

Obriu la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona Més controls, feu clic a la icona Control de taula i arrossegueu el ratolí per a generar el camp. No es permet una connexió a una base de dades en el formulari actual.

Obriu la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona Més controls, feu clic a la icona Control de taula i arrossegueu el ratolí per a generar el camp. Hi ha d'haver una connexió a una base de dades.

Obre els controls de formulari barra d'eines feu clic a Quadre combinat o icona Quadre de llista i arrossegueu el ratolí per generar un camp. La connexió a la base de dades ha d'existir en el formulari.

Obre els controls de formulari del feu clic al Quadre combinat o a la icona del Quadre de llista i arrossegueu el ratolí per generar un camp. La connexió a la base de dades ha d'existir al formulari Auxiliar - Pàgina 1.

Obre els controls de formulari barra d'eines feu clic Quadre combinat o Quadre de llista icona i arrossegueu el ratolí per generar un camp. La connexió a la base de dades ha d'existir en el formulari Auxiliar - Pàgina 2.

Obre els controls de formulari barra d'eines feu clic a la icona Quadre de llista i arrossegueu el ratolí per generar un camp. La connexió a la base de dades ha d'existir en el formulari Assistent - Pàgina 3.

Obre Formulari Controls barra d'eines feu clic Quadre combinat icona i arrossegueu el ratolí per generar camp. La connexió a la base de dades ha d'existir en el formulari Auxiliar - Pàgina 3.

Obriu la barra Quadre d'eines a l'editor de diàlegs del Basic i feu clic a

Icon Properties

Propietats

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties.

Icon Formulari

Formulari

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties.

Icon Control

Control

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Obriu la barra d'eines Disseny de formularifeu clic a la icona Control - pestanya General.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Control Properties icon - Events tab.

On Form Design bar, click

Icona Activació Ordre

Ordre d'activació

On Form Design bar, click

Icon Add Field

Afegeix un camp

On Form Design bar, click

Icon Form Navigator

Navegador de formularis

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Open Form Navigator - select form - open context menu - choose Open in Design Mode.

On Form Design bar, click

Icon Open in Design Mode

Obre en mode de disseny

On Form Control toolbar, click

Icon Wizard

Auxiliars activats/desactivats

Choose Format - Arrange (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Open context menu - choose Arrange (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Shape - Arrange (LibreOffice Draw).

Icona Organitza

Organitza

Choose Format - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring to Front (LibreOffice Draw).

Maj+++signe (LibreOffice Impress LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Arrange - Bring to Front (LibreOffice Impress).

Icon Bring to Front

Porta al davant

Choose Format - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Bring Forward (LibreOffice Draw).

+signe de més (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Bring Forward (LibreOffice Impress).

Icon Bring Forward

Envia cap endavant

Choose Format - Arrange - Send Backward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw).

+signe de menys (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send Backward (LibreOffice Impress).

Icon Send Backward

Envia cap enrere

Choose Format - Arrange - Send to Back (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Arrange - Send to Back (LibreOffice Draw).

Maj++signe de menys (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send to Back (LibreOffice Impress).

Icon Send to Back

Envia al fons

Choose Format - Arrange - To Foreground.

Icon To Foreground

Al fons

Choose Format - Arrange - To Background.

Icon To Background

Al fons

Choose Format - Align (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Choose Format - Align - Left (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Left (selected objects) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Left (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icona Esquerra

Esquerra

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

Centrada

Choose Format - Align - Right.

Choose Shape - Align - Right (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icona Dreta

Dreta

Choose Format - Align - Top (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Top (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Top (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icona Top

Superior

Choose Format - Align - Centered (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Draw).

Open context menu - choose Align - Centered (objects selected) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icon Centered

Centrada

Choose Format - Align - Bottom (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Choose Shape - Align - Bottom (objects selected) (LibreOffice Draw).

On Align bar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), click

Icona Bottom

Inferior

For a selected object, choose Format - Anchor.

Right-click on a selected object - choose Anchor.

On Drawing Object Properties bar or Form Design bar, click

Icon Anchor

Àncora

Choose Format - Anchor - To Page.

Choose Format - Anchor - To Paragraph.

Choose Format - Anchor - To Character.

Choose Format - Anchor - As Character.

Choose Format - Anchor - To Frame.

Choose Format - Anchor - To Cell.

Ens cal la vostra ajuda!