Base de dades

En la finestra d'un fitxer de base de dades, trieu Eines ▸ Filtre de la taula.

Visualitza ▸ Objectes de la base de dades ▸ Consultes

En la finestra d'un fitxer de base de dades, trieu la pestanya Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats ▸ Paràmetres avançats.

In a database file window of type ODBC or Address book,
choose Edit - Database - Connection Type.

Path selection button in various wizards / Edit buttons for some entries in - LibreOffice - Paths.

En una finestra de fitxer de base de dades del tipus ODBC trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Tipus de connexió.

En una finestra de fitxer de base de dades de tipus llibreta d'adreces - LDAP trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats.

En una finestra de fitxer de base de dades del tipus JDBC trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats.

En una finestra de fitxer de base de dades del tipus MySQL trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats.

GA En una finestra de fitxer de base de dades del tipus dBASE trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats.

En una finestra de fitxer de base de dades del tipus dBASE trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats feu clic a Indexes.

En una finestra de fitxer de base de dades de tipus Text trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats.

En una finestra de fitxer de base de dades del tipus MS ADO trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats.

En una finestra de fitxer de base de dades trieu Eines - SQL.

En una finestra de fitxer de base de dades feu clic a la icona Queries.

En una finestra de fitxer de base de dades feu clic a la icona Taules.

En una finestra de fitxer de base de dades feu clic a la icona Taules. Trieu Insereix ▸ Disseny de taula o Edita ▸ Edita.

En una finestra de fitxer de base de dades feu clic a la icona Taules. Trieu Insereix ▸ Disseny de taula o Edita ▸ Edita.

En una finestra de fitxer de base de dades trieu Insereix ▸ Consulta (visualització de signatura).

En una finestra de fitxer de base de dades feu clic a la icona Queries després trieu Edita ▸ Edita.

En una finestra de fitxer de base de dades feu clic a la icona Queries després trieu Edita ▸ Edita.
Si els camps referenciats ja no existeixen veureu aquest diàleg.

Obriu el disseny de consulta i trieu Insereix ▸ Relació nova, o feu doble clic en una línia de connexió entre dues taules.

Add Table Icon

Afegeix taules

New Relation Icon

Relació nova

Cerca la icona del registre a la barra Dades de taula i a la barra Disseny de formulari.

Cerca una icona de registre

Cerca un registre

Ordena la icona a la barra Dades de taula i a la barra Disseny de formulari.

Sort Order Icon

Ordena

En una finestra de fitxer de base de dades trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats.

Arrossega i deixa anar una taula o una consulta a la taula d'una altra finestra de fitxer de base de dades.

En una finestra de fitxer de base de dades trieu Insereix ▸ Formulari.

En una finestra de fitxer de base de dades trieu Edita ▸ Base de dades ▸ Propietats.

En una finestra de fitxer de base de dades trieu Eines - Relacions.

Ens cal la vostra ajuda!