Menú Insereix

Trieu Insereix ▸ Comentari.

Press +C.

Trieu Insereix ▸ Multimèdia ▸ Escàner.

Trieu Insereix ▸ Multimèdia ▸ Escàner ▸ Selecciona la font.

Trieu Insereix ▸ Multimèdia ▸ Escàner ▸ Sol·licita.

Trieu Insereix ▸ Caràcter especial.

A la barra Estàndard o Insereix, feu clic a

Icon Special character

Caràcter especial

Trieu Insereix ▸ Multimèdia ▸ Àudio o vídeo

Trieu Insereix ▸ Àudio o vídeo.

Àudio o vídeo

Choose Insert - OLE Object.

Trieu Insereix ▸ Objecte OLE ▸ Objecte OLE.

A la barra Insereix, feu clic a

Icona Objecte OLE

Objecte OLE

Choose Insert - OLE Object - QR and Barcode.

Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

A la barra Insereix, feu clic a

Icona Fórmula

Fórmula

Trieu Format ▸ Tipus de diagrama.

Choose Insert - Chart .

Trieu Format ▸ Tipus de diagrama.

Choose Insert Chart.

Trieu Format ▸ Tipus de diagrama.

Choose Insert - Chart.

Choose Insert - Chart.

A la barra Insereix, feu clic a

Icona Diagrama

Diagrama

Trieu Insereix ▸ Imatge.

A la barra Estàndard, feu clic a

Icona Imatge

Imatge

A la barra Insereix, feu clic a

Icona Marc flotant

Marc flotant

Obre un fitxer d'un format desconegut per al LibreOffice i que no és un fitxer de text.

On the Fontwork bar, click

Icona Fontwork

Galeria Fontwork

Trieu Insereix ▸ Fontwork

Icona Formes bàsiques

Formes bàsiques

Icona Formes de símbols

Formes de símbol

Icona Fletxes de bloc

Fletxes de bloc

Icona Diagrames de flux

Diagrames de flux

Icon Callouts

Llegendes

Icona Estrelles

Estrelles

Trieu Insereix ▸ Línia de signatura

Ens cal la vostra ajuda!