Opcions del filtre ASCII

Podeu indicar quines opcions s'importen o s'exporten amb un document de text, com el tipus de lletra bàsic, la llengua, el joc de caràcters o el salt. El diàleg apareix quan carregueu un fitxer ASCII amb el filtre text codificat, quan deseu el document per primer cop, o quan anomeneu i deseu amb un altre nom.

Per a accedir a aquesta ordre...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Propietats

Defineix els paràmetres per importar o exportar el fitxer. En exportar només es pot definir el joc de caràcters i el salt de paràgraf.

Joc de caràcters

Indica el joc de caràcters del fitxer que cal exportar o importar.

Tipus de lletra per defecte

En definir un tipus de lletra per defecte, esteu indicant que el text s'ha de mostrar amb un tipus de lletra concret. Els tipus de lletra per defecte només es poden seleccionar en importar.

Llengua

Indica la llengua del text si no s'ha definit anteriorment. Aquest paràmetre només està disponible en importar.

Salt de paràgraf

Defineix el tipus de salt de paràgraf per a una línia de text.

CR i LF

Produeix un retorn de carro i una salt de línia. Aquesta és l'opció per defecte.

CR

Produeix un retorn de carro com a salt de paràgraf.

LF

Produeix un salt de línia com a salt de paràgraf.

Ens cal la vostra ajuda!