Text Import

Estableix les opcions d'importaci贸 per a les dades delimitades.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).

Copy data to clipboard, then choose Edit - Paste Special - Paste Special (Calc).


Importa

Joc de car脿cters

Indica el joc de car脿cters que cal utilitzar en el fitxer importat.

Llengua

Determina com s'importaran les cadenes de nombres.

Si la llengua est脿 definida en Per defecte (per a la importaci贸 de CSV) o Autom脿tica (per a la importaci贸 d'HTML), el Calc utilitzar脿 la llengua definida globalment. Si la llengua est脿 definida en una llengua espec铆fica, s'utilitzar脿 aquesta llengua per importar els nombres.

En importar un document HTML, la selecci贸 de la llengua pot entrar en conflicte amb l'opci贸 HTML global Utilitza la configuraci贸 de l'angl猫s (EUA) per als nombres. L'opci贸 HTML global nom茅s s'aplica si se selecciona l'opci贸 de llengua Autom脿tica. Si seleccioneu una llengua espec铆fica al di脿leg Opcions d'importaci贸 d'HTML, l'opci贸 HTML global s'ignora.

Des de la fila

Indica la fila a partir de la qual voleu iniciar la importaci贸. Les files es veuen a la finestra de previsualitzaci贸, a la part inferior del di脿leg.

Opcions del separador

Indica si les vostres dades fan servir separadors o amplades fixes com a delimitadors.

Amplada fixa

Separa les dades d'amplada fixa (mateix nombre de car脿cters) en columnes. Feu clic al regle de la finestra de previsualitzaci贸 per definir l'amplada.

Separat per

Seleccioneu el separador utilitzat en les vostres dades.

Tabulador

Separa les dades delimitades per tabuladors en columnes.

Punt i coma

Separa les dades delimitades per punts i comes en columnes.

Coma

Separa les dades delimitades per comes en columnes.

Espai

Separa les dades delimitades per espais en columnes.

Altres

Separa les dades en columnes utilitzant el separador personalitzat que indiqueu. Nota: el separador personalitzat ha d'estar en les vostres dades.

Fusiona els delimitadors

Combina els delimitadors consecutius i elimina els camps de dades en blanc.

Trim spaces

Treu els espais a l'inici i al final dels camps de dades.

Delimitador de cadena de car脿cters

Seleccioneu un car脿cter per a delimitar les dades de text. Tamb茅 podeu introduir un car脿cter en el quadre de text.

Altres opcions

Defineix altres opcions d'importaci贸.

Format quoted field as text

Si aquesta opci贸 est脿 activada, els valors dels camps o de les cel路les que estiguin totalment entre cometes (茅s a dir, que el primer i l'煤ltim car脿cter del valor sigui el delimitador de text) s'importaran com a text.

Detecta els nombres especials

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates and time. Scientific notation will also be detected as Detect scientific notation option must be enabled at the same time.

La llengua seleccionada afecta la forma en qu猫 es detecten els nombres, ja que diferents lleng眉es i regions solen tenir diferents convencions per a aquests nombres especials.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. Detection of numbers in scientific notation will depend on Detect scientific notation option. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Detecta la notaci贸 cient铆fica

When this option is enabled, Calc will automatically detect numbers with scientific notation, like 5E2 for 500.

The selected language influences how scientific notation is detected, since different languages and regions many have different decimal separator.

This option can be disabled only if Detect special numbers option is previously disabled.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only numbers in decimal notation. The rest will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Omet les cel路les buides

Available when using Paste Special: when this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

In Text to Columns conversion, if cell content begins with a separator and this option is disabled, then first column will be emptied.

Evaluate formulas

Determines whether formula expressions starting with a = equal sign character are to be evaluated as formulas or imported as textual data. If checked evaluate formulas on input. Otherwise formulas are input as text.

Camps

Mostra com es veuran les dades quan se separin en columnes.

Tipus de columna

Trieu una columna a la finestra de previsualitzaci贸 i seleccioneu el tipus de dades que cal aplicar a les dades importades. Podeu seleccionar una de les opcions seg眉ents:

Tipus

Funci贸

Est脿ndard

El LibreOffice determina el tipus.

Text

Les dades importades es tracten com a text.

Data (DMA)

Aplica un format de data (dia, mes, any) a les dades importades en una columna.

Data (MDA)

Aplica un format de data (mes, dia, any) a les dades importades en una columna.

Data (AMD)

Aplica un format de data (any, mes, dia) a les dades importades en una columna.

Angl猫s (EUA)

Se cerquen nombres formatats en angl猫s americ脿 i s'inclouen sense tenir en compte la llengua del sistema. No s'aplica una formataci贸 de nombre. Si no hi ha entrades en angl猫s americ脿, s'aplica el format Est脿ndard.

Amaga

No s'importen les dades de la columna.


Si seleccioneu un dels formats de data (DMA), (MDA), o (AMD) i introdu茂u nombres sense delimitadors de dates, els nombres s'interpreten de la manera seg眉ent:

Nombre de car脿cters

Format de data

6

S'agafen dos car脿cters per a cada dia, mes i any en l'ordre seleccionat.

8

S'agafen quatre car脿cters per a l'any i dos per a cada mes i dia, en l'ordre seleccionat.

5 o 7

Igual que amb 6 o 8 car脿cters, per貌 la primera part de la seq眉猫ncia t茅 un car脿cter menys. Aix貌 suprimir脿 un zero a l'esquerra per al mes i el dia.


tip

Si voleu incloure el zero a l'esquerra en les dades que importeu (en els n煤meros de tel猫fon, per exemple) apliqueu el format 芦Text禄 a les columnes.


Previsualitza

Mostra com es veur脿 el text importat despr茅s que se separi en columnes. Per a aplicar un format a una columna quan s'importi, feu clic a una columna i seleccioneu un Tipus de columna. Quan seleccioneu un Tipus de columna, la cap莽alera de la columna mostrar脿 el format aplicat.

Si voleu utilitzar una amplada fixa per separar les dades importades en columnes, feu clic al regle per establir els l铆mits d'amplada.

Ens cal la vostra ajuda!