Quant als filtres d'importació i exportació

Al LibreOffice, a part dels formats XML també podeu obrir i desar molts altres formats XML.

Hi pot haver casos en què haureu de seleccionar el tipus de fitxer en el diàleg Obre. Per exemple, si teniu una taula d'una base de dades en format de text i la voleu obrir com a taula de base de dades, haureu d'indicar el tipus de fitxer com a "Text CSV" després de seleccionar el fitxer.

Macros BASIC als documents del Microsoft Office

A - Carrega o desa - Propietats VBA podeu indicar els paràmetres per als codis de macro VBA en els documents del MS Office. Les macros VBA no es poden executar al LibreOffice; primer s'han de convertir i adaptar. Moltes vegades només voleu utilitzar el LibreOffice per canviar el contingut visible d'un fitxer del Word, l'Excel o el PowerPoint i després desar-lo de nou en format del Microsoft Office sense canviar les macros que incorporen. Podeu establir el comportament del LibreOffice com desitgeu: o bé podeu desar les macros VBA de manera comentada com a subrutines del LibreOffice i que quan es desi el document en format del MS Office s'escriguin de nou correctament, o bé podeu seleccionar que en carregar se suprimeixin les macros del Microsoft Office. L'última opció és una protecció efectiva contra els virus en documents del Microsoft Office.

Notes quant a formats externs i tipus de fitxer

Encara que no estiguin instal·lats, podeu seleccionar alguns filtres en els diàlegs Obre i Desa. Si seleccioneu un d'aquests filtres, apareixerà un missatge per indicar que encara podeu instal·lar el filtre si ho necessiteu.

Icona de consell

El filtre Text codificat us ajuda a obrir i desar documents amb una altra font de codificació. El filtre obre un diàleg que us permet seleccionar el joc de caràcters, el tipus de lletra per defecte, la llengua i els salts de paràgraf.


Importar i exportar en format HTML

Amb el LibreOffice Writer, en el document HTML podeu inserir notes al peu i notes finals, que s'exporten com a etiquetes meta. Els caràcters de les notes al peu i les notes finals s'exporten com a enllaços.

Els comentaris s'utilitzen per incloure caràcters desconeguts en un document HTML. Cada nota que comença amb "HTML:..." i acaba amb ">" es tracta com a codi HTML, però s'exporta sense aquestes designacions. Després d'"HTML:..." es poden incloure diverses etiquetes al voltant del text. Els caràcters accentuats es converteixen al joc de caràcters ANSI. Els comentaris es creen durant la importació (per exemple, les etiquetes meta que no tenen espai en les propietats de fitxer o les etiquetes desconegudes).

La importació HTML del LibreOffice Writer és capaç de llegir fitxers amb codificació de caràcters UTF-8 o UCS2. Es poden mostrar tots els caràcters que conté el joc de caràcters ANSI o el joc de caràcters del sistema.

En exportar a HTML, s'utilitza el joc de caràcters seleccionat a - Carrega o desa - Compatibilitat HTML. Els caràcters que no siguin aquí s'escriuen amb una forma de substitució, que es mostra correctament en els navegadors web moderns. Quan s'exportin aquests caràcters, rebreu l'avís corresponent.

Si esteu a - Carrega/Desa - Compatibilitat HTMLseleccioneu Mozilla Firefox o LibreOffice Writer com a opció d'exportació tots els atributs importants de tipus de lletra s'exporten com a atributs directes (per exemple color de text mida del tipus de lletra negreta cursiva etc.) en estils CSS1. ( CSS significa fulls d'estil en cascada). La importació també es realitza d'acord amb aquest estàndard.

La propietat «font» correspon al Mozilla Firefox; és a dir, abans de la mida del tipus de lletra podeu indicar valors opcionals per a «font-style» (italic, none), «font-variant» (normal, small-caps) i «font-weight» (normal, bold).

If LibreOffice Writer are set as the export option, the sizes of the control field and their internal margins are exported as styles (print formats). CSS1 size properties are based on "width" and "height" values. The "Margin" property is used to set equal margins on all sides of the page. To allow different margins, the "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" and "Margin-Bottom" properties are used.

The distances of graphics and Plug-Ins to the content can be set individually for export to LibreOffice Writer. If the top/bottom or right/left margin is set differently, the distances are exported in a "STYLE" option for the corresponding tag as CSS1 size properties "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" and "Margin-Right".

Frames are supported with the use of CSS1 extensions for absolute positioned objects. This applies only to the export options Mozilla Firefox and LibreOffice Writer. Frames can be aligned as graphics, and Floating Frames, but character-linked frames are not possible.

Frames are exported as "<SPAN>" or "<DIV>" tags if they do not contain columns. If they do contain columns then they are exported as "<MULTICOL>".

La unitat de mesura definida al LibreOffice s'utilitza per a l'exportació HTML de les propietats CSS1. La unitat es pot establir separadament per a documents de text i HTML a ▸ LibreOffice Writer ▸ General o ▸ LibreOffice Writer/Web ▸ Visualització. El nombre de llocs decimals exportats depèn de la unitat.

Unitats de mesura

Nom de la unitat de mesura en CSS1

Nombre màxim de llocs decimals

Mil·límetre

mm

2

Centímetre

cm

2

Polzada

polzades

2

Pica

pica

2

Punt

pt

1


El filtre de pàgines web del LibreOffice admet algunes capacitats de CSS2. Així i tot, per a utilitzar-lo, s'ha d'activar l'exportació de la disposició d'impressió a ▸ Carrega o desa ▸ Compatibilitat HTML. Llavors, en els documents HTML, a més de l'estil de pàgina HTML, podeu utilitzar els estils «Primera pàgina», «Pàgina esquerra» i «Pàgina dreta». Quan imprimiu, aquests estils us permetran establir diferents mides i marges de pàgina per a la primera pàgina i les pàgines dreta i esquerra.

Importar i exportar la numeració

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, the export option "LibreOffice Writer" is selected, the indents of numberings are exported as "margin-left" CSS1 property in the STYLE attribute of the <OL> and <UL> tags. The property indicates the difference relative to the indent of the next higher level.

El sagnat esquerre de paràgraf en la numeració s'indica com a propietat «margin-left» de CSS1. Els sagnats de la primera línia s'ignoren a la numeració i no s'exporten.

Importació i exportació de fitxers de full de càlcul

El LibreOffice importa i exporta referències a seccions suprimides com, per exemple, una columna referenciada. Es pot veure tota la fórmula durant el procés d'exportació i la referència suprimida conté una indicació (#REF!) a la referència. Es crearà una #REF! corresponent per a la referència durant la importació.

Importar i exportar fitxers gràfics

Igual que amb els documents HTML, podeu triar d'utilitzar un filtre amb l'element o sense (LibreOffice Impress) en el nom per obrir un fitxer de gràfics del LibreOffice. Si és sense l'element, s'obrirà el fitxer com a document del LibreOffice Draw. Si no, el fitxer desat per una versió antiga del programa s'obrirà amb el LibreOffice Impress.

Quan importeu un fitxer EPS, es mostra una previsualització del gràfic en el document. Si no està disponible la previsualització, en el document es visualitza un espai reservat corresponent a la mida del gràfic. A l'Unix i al Microsoft Windows podeu imprimir el fitxer importat utilitzant una impressora PostScript. En exportar gràfics EPS, es crea una previsualització amb format TIFF o EPSI. Si s'exporta un gràfic EPS amb altres gràfics a format EPS, aquest fitxer s'incrustarà sense canvis en el fitxer nou.

Es permeten TIFF multipàgina quan s'importen o s'exporten gràfics a format TIFF. S'obtenen els gràfics com a conjunt d'imatges individuals en un únic fitxer; per exemple, les pàgines individuals d'un fax.

Es pot accedir a algunes opcions del LibreOffice Draw i el LibreOffice Impress a través de Fitxer ▸ Exporta. Vegeu Opcions d'exportació de gràfics per a obtenir més informació.

PostScript

Per exportar un document o gràfic al format PostScript:

  1. Si encara no ho heu fet, instal·leu un controlador d'impressora PostScript, com la unitat Apple LaserWriter.

  2. Imprimiu el document amb l'ordre de menú Fitxer ▸ Imprimeix.

  3. Seleccioneu una impressora PostScript en el diàleg i activeu la casella de selecció Imprimeix a un fitxer. Es crearà un fitxer PostScript.

Ens cal la vostra ajuda!