Per a accedir a aquesta ordre...

Obre un fitxer amb un exemple:

Icona

Color de la lletra

Icona

Interlineat: 1

Icona

Interlineat: 1,5

Icona

Interlineat: 2

Icona

Superíndex

Icona

Subíndex

Icona

Estil de línia

Icona

Color de línia

Icona

Amplada de la línia

Icona

Estil/emplenament de l'àrea

Icona

Alineació superior

Icona

Alineació inferior

Icona

Alineació central vertical

Icona

Aplica

Icona

Cancel·la

Icona

Un nivell cap amunt

Icona

Crea un directori nou

Icona

Un nivell cap amunt

Icona

Creació d'una carpeta nova

Icona

Ves al comentari anterior

Icona

Ves al comentari següent

Icona

Obre un fitxer

Icona

Anomena i desa

Icona

Exporta directament a PDF

Ens cal la vostra ajuda!