Glossari de termes d'Internet

If you are a newcomer to the Internet, you will be confronted with unfamiliar terms: browser, bookmark, email, homepage, search engine, and many others. To make your first steps easier, this glossary explains some of the more important terminology you may find in the Internet, intranet, mail and news.

CMIS

The Content Management Interoperability Services (CMIS) standard defines a domain model and Web Services and Restful AtomPub bindings that will enable greater interoperability of Enterprise Content Management (ECM) systems. CMIS uses Web services and Web 2.0 interfaces to enable rich information to be shared across Internet protocols in vendor-neutral formats, among document systems, publishers and repositories, within one enterprise and between companies.

EPUB

EPUB és un estàndard per als fitxers de llibre electrònic amb extensió .epub que poden baixar-se i llegir-se amb l'ajuda d'aparells com ara els telèfons intel·ligents, les tauletes, els ordinadors i els lectors electrònics.

L'EPUB és un estàndard tècnic ara publicat pel grup de publicacions del W3C. L'EPUB és un format popular perquè és obert i es basa en l'HTML.

Una publicació EPUB consisteix d'un únic fitxer, el qual és un arxiu ZIP no encriptat que conté un lloc web. S'hi inclouen fitxers HTML, imatges, fulls d'estil CSS i altres recursos, com ara metadades, multimèdia i interactivitat.

Enllaç

Els enllaços són referències creuades que es realcen amb diferents colors i s'activen amb un clic del ratolí. Amb l'ajuda dels enllaços podeu anar a informació específica dins del document així com a informació relacionada en altres documents.

In LibreOffice you can assign hyperlinks to text as well as to graphics and frames (see the Hyperlink Dialog icon on the Standard bar).

Etiquetes

Les pàgines HTML contenen certes instruccions estructurals i de format anomenades etiquetes. Les etiquetes són paraules de codi entre claudàtors dins de la descripció del document en llenguatge HTML. Moltes etiquetes contenen referències de text o d'enllaços entre el claudàtor d'obertura i de tancament. Per exemple, els títols es marquen amb les etiquetes <h1> al principi i </h1> al final del títol. Algues etiquetes apareixen soles, com en el cas de <br> per a un salt de línia o bé <img ...> per enllaçar un gràfic.

FTP

FTP vol dir protocol de transferència de fitxers i és el protocol de transferència estàndard per baixar fitxers d'Internet. Un servidor FTP és un programa que es troba en un ordinador connectat a Internet i que emmagatzema fitxers que es transmetran amb l'ajuda de l'FTP. Mentre que l'FTP és responsable de transmetre i baixar fitxers d'Internet, l'HTTP (protocol de transferència d'hipertext, de l'anglès Hypertext Transfer Protocol) fa possible la connexió i la transferència de fitxers entre servidors WWW i clients.

HTML

L'HTML (Hypertext Markup Language, llenguatge d'etiquetatge d'hipertext) és un llenguatge per a codificar documents que s'utilitza com a format de fitxer dels documents WWW. Deriva de l'SGML i integra text, gràfics, vídeos i so.

Si voleu teclejar ordres HTML directament, per exemple quan feu exercicis d'un dels molts llibres que existeixen sobre HTML, recordeu que les pàgines HTML són fitxers de text pur. Deseu el document en format Text i doneu-li l'extensió .HTML al nom del fitxer. Assegureu-vos que no hi ha dièresis alemanyes o altres caràcters especials del joc de caràcters ampliat. Si voleu tornar a obrir aquest fitxer al LibreOffice i editar el codi HTML, heu de carregar el fitxer amb el tipus Text i no amb el tipus Pàgina web.

Hi ha moltes referències a Internet que ofereixen una introducció al llenguatge HTML.

HTTP

El protocol de transferència d'hipertext és un registre de transmissió de documents WWW entre servidors WWW i navegadors (clients).

Java

El llenguatge de programació Java és un llenguatge de programació independent de la plataforma especialment adequat per a Internet. Les pàgines web i les aplicacions programades amb fitxers de tipus Java es poden utilitzar en qualsevol sistema operatiu modern. Els programes que utilitzen el llenguatge de programació Java es desenvolupen generalment en un entorn de desenvolupament Java i després es compilen a un «codi de bytes».

Mapa d'imatge

An ImageMap is a reference-sensitive graphic or frame. You can click on defined areas of the graphic or frame to go to a target (URL), which is linked with the area. The reference areas, along with the linked URLs and corresponding text displayed when resting the mouse pointer on these areas, are defined in the ImageMap Editor.

Hi ha dos tipus diferents de mapes d'imatge. Un mapa d'imatge de client s'avalua a l'ordinador de client, que ha carregat el gràfic des d'Internet, mentre que un mapa d'imatge de servidor s'avalua en l'ordinador del servidor que ofereix una pàgina HTML a Internet. En l'avaluació de servidor, si es fa clic a un mapa d'imatge s'envien les coordenades relatives del cursor dins de la imatge al servidor, i un programa especial del servidor respon. En l'avaluació de client, si es fa clic a una zona sensible determinada del mapa d'imatge s'activa l'URL, com si fos un enllaç de text normal. L'URL apareix sota la busca del ratolí quan el passeu a través del mapa d'imatge.

Com que els mapes d'imatge es poden utilitzar de diferents maneres, es poden emmagatzemar amb formats diferents.

Formats de mapes d'imatge

Els mapes d'imatge es divideixen bàsicament entre aquells que s'analitzen al servidor (per exemple, el vostre proveïdor d'Internet) i aquells que s'analitzen al navegador web de l'ordinador de l'usuari.

Mapa d'imatge de client

L'àrea de la imatge o del marc sobre la qual el lector pot fer clic s'indica amb l'aparició de l'URL enllaçat quan el ratolí passa per sobre d'aquesta àrea. El mapa d'imatge es desa en una capa per sota de la imatge, i conté informació sobre les regions referenciades. L'únic desavantatge dels mapes d'imatge de client és que els navegadors web més antics no els poden llegir; un desavantatge que, tot i així, es resoldrà tot sol amb el temps.

When saving the ImageMap, select the file type SIP - StarView ImageMap. This saves the ImageMap directly in a format which can be applied to every active picture or frame in your document. However, if you just want to use the ImageMap on the current picture or frame, you do not have to save it in any special format. After defining the regions, simply click Apply. Nothing more is necessary. Client Side ImageMaps saved in HTML format are inserted directly into the page in HTML code.

Mapes d'imatge del servidor

L'usuari veu els mapes d'imatge del servidor com una imatge o un marc a la pàgina. Feu clic en un mapa d'imatge amb el ratolí i les coordenades de la posició relativa s'enviaran al servidor. Ajudat per un programa extra, el servidor determina el següent pas que cal seguir. Hi ha diferents mètodes incompatibles per definir aquest procés, els més comuns són els següents:

El LibreOffice crea mapes d'imatge per a tots dos mètodes. Seleccioneu el format des de la llista Tipus de fitxer dins del quadre de diàleg Anomena i desa de l'Editor del mapa d'imatge. Es poden crear diferents fitxers de mapes d'imatge que heu de penjar al servidor. Heu de demanar al vostre proveïdor o administrador de xarxa quins tipus de mapes d'imatge admet el servidor i com podeu accedir al programa d'avaluació.

Marcs

Els marcs són útils per dissenyar la disposició de les pàgines HTML. El LibreOffice utilitza marcs flotants, dins dels quals podeu col·locar objectes com gràfics, pel·lícules i so. El menú contextual d'un marc mostra les opcions per a restaurar o editar els continguts del marc. Algunes d'aquestes ordres també es mostren a Edita ▸ Objecte quan el marc està seleccionat.

Motors de cerca

Un cercador és un servei a Internet basat en un programa que s'utilitza per explorar una quantitat enorme d'informació mitjançant paraules clau.

SGML

SGML vol dir «Standard Generalized Markup Language» (Llenguatge d'etiquetatge generalitzat estàndard). L'SGML està basat en la idea que els documents tenen informació estructural i altres elements semàntics que es poden descriure sense fer referència a com s'han de mostrar aquests elements. La visualització d'aquests documents pot variar en funció del mitjà i de les preferències d'estil. En textos estructurats, l'SGML no defineix només les estructures (al DTD = Document Type Definition, definició de tipus de document), sinó que també assegura que s'utilitzen de manera coherent.

L'HTML és una aplicació especialitzada de l'SGML. Això vol dir que molts dels navegadors web admeten només un interval limitat dels estàndards SGML i que gairebé tots els sistemes que permeten l'SGML poden produir pàgines web HTML interessants.

Servidor intermediari

Un servidor intermediari és un ordinador de la xarxa que actua com un porta-retalls per a la transferència de dades. Quan accediu a Internet des d'una xarxa corporativa i sol·liciteu una pàgina web que ja ha demanat un altre company de feina, el servidor intermediari mostrarà la pàgina molt més ràpid si la pàgina encara està a la memòria. L'únic que s'ha de comprovar en aquest cas és que la pàgina emmagatzemada al servidor intermediari sigui l'última versió. En aquest cas, la pàgina no s'haurà de tornar a baixar d'Internet sinó que es carregarà directament del servidor intermediari.

URL

The Uniform Resource Locator (URL) displays the address of a document or a server in the Internet. The general structure of a URL varies according to type and is generally in the form Service://Hostname:Port/Path/Page#Mark although not all elements are always required. An URL can be a FTP address, a WWW (HTTP) address, a file address or an email address.

WebDAV

Short for Web-based Distributed Authoring and Versioning, an IETF standard set of platform-independent extensions to HTTP that allows users to collaboratively edit and manage files on remote Web servers. WebDAV features XML properties on metadata, locking - which prevents authors from overwriting each other's changes - namespace manipulation and remote file management. WebDav is sometimes referred to as DAV.

Ens cal la vostra ajuda!