Eines

Aquest menú proporciona eines per al LibreOffice Draw, així com l'accés a la configuració de la llengua i del sistema.

Ortografia

Permet verificar l'ortografia de manera manual.

Llengua

Obre un submenú que us permet triar ordres específiques per a les llengües.

Galeria

Obre la Galeria de la barra lateral, on es poden seleccionar imatges i clips d'àudio per inserir-los en un document.

Mapa d'imatge

Us permet adjuntar URL a àrees específiques, anomenades zones sensibles, en una imatge o en un grup d'imatges. Un mapa d'imatge és un grup d'una o més zones sensibles.

Reemplaçament de color

Obre el diàleg Reemplaçament de color, que permet reemplaçar colors en mapes de bits i gràfics de metafitxers.

Reproductor multimèdia

Obre la finestra del reproductor multimèdia, que us permet previsualitzar fitxers de pel·lícula i so i inserir-los en el document actual.

Macros

Us permet enregistrar o organitzar i editar macros.

Gestor d'extensions

El gestor d'extensions afegeix, suprimeix, desactiva, activa i actualitza les extensions del LibreOffice.

Paràmetres del filtre del filtre XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Opcions de correcció automàtica

Permet definir les opcions per al reemplaçament automàtic de text mentre escriviu.

Personalitza

Permet personalitzar els menús, els menús contextuals, les tecles de drecera, les barres d'eines i les assignacions de macros a esdeveniments del LibreOffice.

Opcions

Aquesta ordre obre un diàleg que permet personalitzar la configuració del programa.

Ens cal la vostra ajuda!