Pàgina

Aquest menú conté ordres per a la gestió i la navegació en les pàgines dels dibuixos.

Pàgina nova

Insereix una pàgina buida després de la pàgina seleccionada.

Duplica la pàgina

Insereix una còpia de la pàgina actual després de l'actual.

Insereix o objectes del fitxer

Us permet inserir tot el fitxer o elements específics del fitxer.

Canvia el nom de la pàgina

Definiu un nom nou per a la pàgina.

Suprimeix la pàgina

Suprimeix la pàgina actual.

Desa la imatge de fons

Desa la imatge de fons de la actual.

Estableix la imatge de fons

Definiu la imatge de fons de la .

Propietats

Defineix l'orientació, els marges de la pàgina, el fons i altres opcions de disposició.

Master Page

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current page. Any objects in the page design are inserted behind objects in the current page.

Mestre nou

Suprimeix el mestre

Fons mestre

Objectes mestres

Elements mestres

Mou

Navegació per les pàgines

Obre un submenú de la navegació de pàgina.

Ens cal la vostra ajuda!