Format

Conté ordres per a formatar la disposició i els continguts del document.

Text

Obre un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Espaiat

Obre un submenú on escollir ordres d'espaiat de text.

Neteja el format directe

Treu la formatació directa de la selecció.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Pics i numeració

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Posició i mida

Redimensiona, mou, gira o inclina l'objecte seleccionat.

Línia

Definiu les opcions de formatació per a la línia seleccionada.

Àrea

Defineix les propietats d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Atributs del text

Defineix la disposició i les propietats d'ancoratge per al text del dibuix o per a l'objecte de text seleccionat.

Capa

Permet canviar les propietats de la capa seleccionada.

Estils

Obre la barra lateral Estils, on es mostren els estils gràfics i de presentació disponibles per a aplicar i editar.

Ens cal la vostra ajuda!