Funcions del LibreOffice Draw

El LibreOffice Draw permet crear dibuixos senzills i complexos, i exportar-los a diversos formats d'imatge comuns. També podeu inserir taules, diagrames, fórmules i altres elements creats amb programes del LibreOffice als dibuixos.

Gràfics vectorials

El LibreOffice Draw crea gràfics vectorials mitjançant l'ús de línies i corbes definides per vectors matemàtics. Els vectors descriuen línies, el·lipses i polígons segons les seves geometries.

Creació d'objectes 3D

Podeu crear objectes senzills 3D com ara cubs, esferes i cilindres amb el LibreOffice Draw, i fins i tot podeu modificar la font de llum dels objectes.

Graelles i guies d'ajust

Les graelles i les guies tenen una marca visual per ajudar-vos a alinear els objectes en el dibuix. També podeu ajustar l'objecte a una línia de la graella, a una guia o a la vora d'un altre objecte.

Connexió d'objectes per mostrar relacions

Podeu connectar objectes del LibreOffice Draw amb línies especials anomenades «connectors» per a mostrar la relació entre els objectes. Els connectors s'adjunten als punts d'adhesió dels objectes del dibuix i romanen adjunts quan es mouen els objectes connectats. Els connectors són útils per a crear diagrames d'organització i diagrames tècnics.

Visualització de dimensions

Els diagrames tècnics tot sovint mostren les dimensions dels objectes que formen part del dibuix. Al LibreOffice Draw podeu utilitzar línies de dimensió per calcular les dimensions lineals i visualitzar-les.

Galeria

La galeria conté imatges, animacions, sons i altres elements que podeu inserir i utilitzar en els dibuixos, així com altres programes del LibreOffice.

Formats de fitxers gràfics

El LibreOffice Draw pot exportar a una gran diversitat de formats de fitxers gràfics, com ara BMP, GIF, JPG i PNG.

Ens cal la vostra ajuda!