Funcions del LibreOffice Draw

El LibreOffice Draw permet crear dibuixos senzills i complexos, i exportar-los a diversos formats d'imatge comuns. També podeu inserir taules, diagrames, fórmules i altres elements creats amb programes del LibreOffice als dibuixos.

Gràfics vectorials

El LibreOffice Draw crea gràfics vectorials mitjançant l'ús de línies i corbes definides per vectors matemàtics. Els vectors descriuen línies, el·lipses i polígons segons les seves geometries.

Creació d'objectes 3D

Podeu crear objectes senzills 3D com ara cubs, esferes i cilindres amb el LibreOffice Draw, i fins i tot podeu modificar la font de llum dels objectes.

Graelles i guies d'ajust

Les graelles i les guies tenen una marca visual per ajudar-vos a alinear els objectes en el dibuix. També podeu ajustar l'objecte a una línia de la graella, a una guia o a la vora d'un altre objecte.

Connexió d'objectes per a mostrar relacions

Podeu connectar objectes a LibreOffice Draw amb línies especials anomenades "connectors" per mostrar la relació entre objectes. Els connectors s'uneixen als punts d'enganxament dels objectes de dibuix i es mantenen units quan es mouen els objectes connectats. Els connectors són útils per crear organigrames i diagrames tècnics.

Visualització de dimensions

Els diagrames tècnics tot sovint mostren les dimensions dels objectes que formen part del dibuix. Al LibreOffice Draw podeu utilitzar línies de cota per a calcular les dimensions lineals i visualitzar-les.

Galeria

La galeria conté imatges, animacions, sons i altres elements que podeu inserir i utilitzar en els dibuixos, així com altres programes del LibreOffice.

Formats de fitxers gràfics

El LibreOffice Draw pot exportar a una gran diversitat de formats de fitxers gràfics, com ara BMP, GIF, JPG i PNG.

Ens cal la vostra ajuda!