Barra d'opcions

Per a mostrar la barra d'opcions, seleccioneu Visualitza ▸ Barres d'eines ▸ Opcions.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Visualitza ▸ Barres d'eines ▸ Opcions


Mode de gir després de fer clic a l'objecte

Canvia el comportament del ratolí en fer clic, de manera que les anses de gir apareixen quan feu clic en un objecte i, a continuació, hi torneu a fer clic. Arrossegueu una ansa per girar l'objecte en la direcció que vulgueu.

Icona

Mode de gir després de fer clic a l'objecte

Mostra la graella

Especifica si s'ha de mostrar la graella.

Icon Display Grid

Visualitza la graella

Mostra les línies de captura

Mostra o amaga les línies de captura perquè pugueu alinear els objectes a la diapositiva. Per eliminar una línia de captura, arrossegueu-la fora de la diapositiva.

Icona

Mostra les línies de captura

Guies en moure

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

Línies d'ajuda en moure

Ajusta a la graella

Especifica si cal moure marcs, elements de dibuix i controls només entre punts de graella. Per a canviar l'estat de la graella d'ajustament només per a l'acció actual, arrossegueu un objecte mentre manteniu premuda la tecla .

Icon Snap to Grid

Ajusta a la graella

Ajusta a les guies de captura

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icona

Ajusta a les guies de captura

Ajusta als marges de la pàgina

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icona Ajusta als marges de la pàgina

Ajusta als marges de la pàgina

Ajusta a la vora de l'objecte

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icona Ajusta a la vora de l'objecte

Ajusta a la vora de l'objecte

Ajusta als punts de l'objecte

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icona Ajusta als punts de l'objecte

Ajusta als punts de l'objecte

Permet l'edició ràpida

Si aquesta opció està activada, podeu editar el text immediatament després de fer clic en un objecte de text. Si està desactivada, heu de fer doble clic per a editar-lo.

Icona Permet l'edició ràpida

Permet l'edició ràpida

Selecciona només l'àrea de text

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

Icona Selecciona només l'àrea de text

Selecciona només l'àrea de text

Feu doble clic per afegir text

Canvia el comportament del ratolí en fer clic, de manera que podeu fer doble clic en un objecte per afegir-hi text o editar-ne el text existent.

Icona

Feu doble clic per afegir text

Modifica un objecte amb atributs

Si aquesta icona de la barra Opcions està activada, els objectes es mostren amb els seus atributs, però amb un 50% de transparència, mentre els moveu o els dibuixeu. Si la icona no està activada, només es mostra una vora mentre es dibuixa, i l'objecte es mostra amb tots els atributs quan deixeu anar el botó del ratolí.

Icona

Modifica un objecte amb atributs

Surt de tots els grups

Surt de tots els grups i torna a la visualització normal.

Icona Surt de tots els grups

Surt de tots els grups

Ens cal la vostra ajuda!