Barra de dibuix

La barra de dibuix conté les eines de dibuix principals.

Selecció

Permet seleccionar objectes al document actual.

Icona

Selecció

Rectangle

Dibuixa un rectangle emplenat en un punt qualsevol del document. Feu clic en el punt on voleu col·locar un vèrtex del rectangle i arrossegueu el cursor fins a la mida que desitgeu. Per dibuixar un quadrat, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu el cursor.

Icona

Rectangle

El·lipse

Dibuixa un oval emplenat al lloc del document on l'arrossegueu. Feu clic al punt on vulgueu dibuixar l'oval i arrossegueu el cursor fins a la mida que vulgueu. Per dibuixar un cercle, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu el cursor.

Icona

El·lipse

Text

Dibuixa un quadre de text en un punt qualsevol del document. Feu clic sobre un punt del document i, tot seguit, teclegeu o enganxeu-hi el text.

Icona

Text

Corba

La icona Corba de la barra Dibuix obre la barra d'eines Línies, des d'on podreu afegir línies i formes a la diapositiva actual.

Icona

Corba

Connectors

Icona

Connector

Obriu la barra d'eines Connectors, on podeu afegir connectors als objectes de la diapositiva actual. Un connector és una línia que uneix objectes i que es manté unida quan es mouen aquests objectes. Si copieu un objecte amb un connector, el connector també es copiarà.

Línies i fletxes

Obre la barra d'eines Fletxes per a inserir línies i fletxes.

Objectes 3D

Obre la barra d'eines Objectes 3D. Els objectes són tridimensionals amb profunditat, il·luminació i reflexió. Cada objecte inserit inicialment forma una escena 3D. Podeu prémer F3 per entrar a l'escena. Per a aquests objectes 3D, podeu obrir el diàleg Efectes 3D per editar-ne les propietats.

Icona

Objectes 3D

Formes bàsiques

Obre la barra d'eines Formes bàsiques que podeu utilitzar per inserir gràfics al document.

Icona Formes bàsiques

Formes bàsiques

Formes de símbol

Obre la barra d'eines Formes de símbol, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona Formes de símbols

Formes de símbol

Fletxes de bloc

Obre la barra d'eines Fletxes de bloc, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona Fletxes de bloc

Fletxes de bloc

Diagrames de flux

Obre la barra d'eines Diagrames de flux, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona Diagrames de flux

Diagrames de flux

Llegendes

Obre la barra d'eines Llegendes, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icon Callouts

Llegendes

Estrelles i tires

Obre la barra d'eines Estrelles i tires, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona Estrelles

Estrelles

Punts

Permet editar punts del dibuix.

Punts d'adhesió

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

En corba

Converteix l'objecte seleccionat en una corba de Bézier.

En polígon

Converteix l'objecte seleccionat en un polígon (un objecte tancat limitat per línies rectes). L'aparença de l'objecte no canvia. Si voleu, podeu fer clic amb el botó dret del ratolí i triar Edita els punts per a visualitzar els canvis.

Transformacions

Modifica la forma, l'orientació o l'emplenament dels objectes seleccionats.

Alineació

Modifica l'alineació dels objectes seleccionats.

Icona

Alineació

Organitza

Modifica l'ordre d'apilament d'un objecte seleccionat.

Icona

Organitza

Des d'un fitxer

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icona Imatge

Imatge

Insereix

Icona

Insereix

Controls de formulari

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icona Selecciona

Controls de formulari

Activa o desactiva l'extrusió

Activa o desactiva els efectes 3D dels objectes seleccionats.

Ens cal la vostra ajuda!