Fitxer

Aquest menú conté ordres generals per a treballar amb documents del Draw, com ara Obre, Tanca i Imprimeix. Per a tancar el LibreOffice Draw, feu clic a Surt.

Nou

Crea un document nou del LibreOffice.

Obre

Permet obrir un fitxer local o remot o importar-ne un.

Open Remote

Obre un document ubicat en un servei de fitxers remots.

Documents recents

Enumera els últims fitxers que heu obert. Feu clic al nom d'un fitxer de la llista per a obrir-lo.

Auxiliars

Facilita la creació de cartes personals i de negocis, faxos, agendes, presentacions i altres.

Plantilles

Permet organitzar les plantilles i editar-les, i també desar el fitxer actual com a plantilla.

Tanca

Tanca el document actual sense sortir del programa.

Desa

Desa el document actual.

Desa en remot...

Desa un document ubicat en un servei de fitxers remots.

Anomena i desa

Desa el document actual en una altra ubicació, o bé amb un nom de fitxer o un tipus de fitxer diferent.

Desa una còpia

Desa una còpia del document actual amb un altre nom o ubicació.

Desa-ho tot

Desa tots els documents del LibreOffice modificats.

Torna a carregar

Reemplaça el document actual per l'última versió que s'ha desat.

Versions

Desa diverses versions del document actual al mateix fitxer i les organitza. També podeu obrir versions anteriors, suprimir-les i comparar-les.

Exporta

Exporta la presentació o el dibuix i defineix les opcions d'exportació.

Missatges de correu electrònic com a PDF

Permet desar el fitxer actual en format de document portàtil (PDF) versió 1.4. Els fitxers PDF es poden visualitzar i imprimir des de qualsevol plataforma tot mantenint-ne intacte el format original, sempre que es disposi del programari adequat.

Envia

Envia una còpia del document actual a diverses aplicacions.

Propietats del document

Mostra les propietats del fitxer actual, incloses les estadístiques com ara el recompte de paraules i la data de creació del fitxer.

Signatures digitals

Permet afegir signatures digitals als documents i suprimir les signatures existents. També podeu utilitzar aquest diàleg per a visualitzar certificats.

Mostra la previsualització al navegador web

Crea una còpia temporal del document actual en format HTML, obre el navegador web per defecte del sistema i mostra el fitxer HTML en aquest navegador.

Imprimeix

Imprimeix el document actual, la selecció o les pàgines que indiqueu. També podeu definir les opcions d'impressió per al document actual. Pot ser que les opcions d'impressió variïn en funció de la impressora i del sistema operatiu que utilitzeu.

Configuració de la impressora

Seleccioneu la impressora per defecte que s'ha d'utilitzar per al document actual.

Surt

Tanca tots els programes del LibreOffice i us sol·licita desar els canvis. Aquesta ordre no existeix en sistemes macOS.

Ens cal la vostra ajuda!