Agrupació d'objectes

Podeu combinar diversos objectes en un mateix grup, de manera que actuïn com un objecte únic. Podeu moure i transformar tots els objectes d'un grup com una única unitat. També podeu canviar les propietats (per exemple, la mida de les línies, el color d'emplenament) de tots els objectes d'un grup o d'alguns d'aquests objectes. Els grups poden ser temporals o assignats:

Els grups també es poden agrupar en altres grups. Les accions que s'apliquen a un grup no afecten la posició relativa entre cadascun dels objectes del grup.

Per agrupar objectes:

Icona

Seleccioneu els objectes que voleu agrupar i trieu Forma ▸ Agrupa ▸ Agrupa.

Per exemple, podeu agrupar tots els objectes d'un logotip d'empresa per moure'l i redimensionar-lo com a objecte individual.

Després d'haver agrupat els objectes, si se selecciona qualsevol part del grup, se selecciona el grup sencer.

Selecció d'objectes d'un grup

Icona

Podeu seleccionar els objectes d'un grup si hi entreu. Feu doble clic a un grup per entrar-hi i feu clic en un dels objectes per seleccionar-lo. Per mitjà d'aquest mètode, també podeu afegir objectes al grup o suprimir-ne. Els objectes que no formen part del grup apareixen de color gris.

Icona

Per sortir d'un grup, feu doble clic a qualsevol punt exterior.

Ens cal la vostra ajuda!